cronaca

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ-เรียกคืนเครื่องราชฯ-3-อดีตตำรวจ-ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หลังต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีเป็นข้าราชการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีความผิดฐานเป็นข้าราชการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร และเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ด้วยเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายนลธวัช พรรษา อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

2.นายสักกพงษ์ เชียงหนุ้น อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

3.นายอรรถพล หรือนายผจญ คำแสน อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศณวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

Leave a Reply