Senza categoria

ข้อแนะนำในการซื้อทรัฟเฟิล

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประเทศที่สามารถผลิตทรัฟเฟิลให้ออกมามีคุณภาพมากที่สุดในโลกคือ ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานทรัฟเฟิล รวมไปถึงเหล่าบรรดาเชฟต่างๆทั่วทุกมุมโลกก็ต่างเลือกใช้ทรัฟเฟิลที่มาจากประเทศอิตาลีทั้งนั้น ด้วยลักษณะของภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ทำให้ทรัฟเฟิลมีกลิ่นและรสชาติที่ดี มีความหอมแตกต่างออกไปตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ

ทรัฟเฟิลขาวคุณภาพดี จากอิตาลีเท่านั้น

และในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี สามารถทำให้ทรัฟเฟิลสามารถปลูกได้ในบางประเทศเช่น อิหร่าน จีน อังกฤษ หรือแม้แต่กระทั่งออสเตรเลีย ก็สามารถผลิตทรัฟเฟิล ออกมาขายได้ตามท้องตลาด เป็นที่สังเกตว่าทรัฟเฟิลเหล่านี้จะมีราคาที่ถูกกว่าทรัฟเฟิลในท้องตลาดทั่วไป รวมไปถึงกลิ่นและรสชาติ ลักษณะ ที่สามารถแยกออกแบบชัดเจน

ทรัฟเฟิลดำ นำเข้าจากประเทศอิตาลี

ถึงแม้การตัดสินใจสั่งซื้อทรัฟเฟิลแต่ละครั้งเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัย, ที่มาที่ไปที่ถูกต้อง มีการรับรองจากหน่วยงานที่ดูแล เช่น องค์การอาหารและยา จากทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง กรมศุลกากร การจัดการเสียภาษีนำเข้าแบบถูกกฏหมาย สิ่งเหล่านี้จะทำให้การเลือกตัดสินใจเลือกซื้อทรัฟเฟิลได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอน. ซื้อทุกครั้งอย่าลืมถาม!

ตัวอย่างของทรัฟเฟิลที่นำเข้ามาจากที่อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *