cronaca

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ทรงเยี่ยมชมบูธมติชน – ข่าวสด

กรมสมเด็จพระเทพฯ-เสด็จฯเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ-ทรงเยี่ยมชมบูธมติชน-–-ข่าวสด

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ทรงเยี่ยมชมบูธมติชน ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับคณะผู้บริหารสำนักพิมพ์

เมื่อเวลา 14.54 น. วันที่ 30 มี.ค.66 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

S 7921680

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

S 7921675

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังฮอลส์ 8 ประทับพระราชอาสน์ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสูจิบัตรการจัดงาน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในนามหน่วยงานภาครัฐ

S 7921672

น.ส.ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

S 7921695

จากนั้นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน และกราบบังคมทูลเบิกนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 21 ราย เบิกผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 135 ราย

S 7921701

โดยมีหนังสือ “ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เขียนโดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า และหนังสือ “คนจรดาบ” เขียนโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง วรรณกรรม นวนิยายที่ผสมผสานการเล่าเรื่องแบบพงศาวดาร จากสำนักพิมพ์มติชน รับรางวัลหนังสือดีเด่น สพฐ. 2566

S 7921707

เวลาต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานภาครัฐและภาคเอกชน

S 7921708

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

S 7921703
ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจ แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมข้ามชาติข้ามวัฒนธรรม ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมจาก BOOK WALKER รวมทั้งทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายหนังสือตามพระราชอัธยาศัย

644193

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมบูธ สำนักพิมพ์มติชน โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รวมถึงกฎหมาย และคณะผู้บริหารเครือมติชน รับเสด็จ

644188

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยหนังสือภายในบูธสำนักพิมพ์มติชน และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้บริหารสำนักพิมพ์

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชนทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเขตคลองมองเมือง, ดาวน์ทาวน์อยุธยา, What dog want, โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า, ในกำแพงแก้ว, เป็นจีนเพราะรู้สึก, นเรศวรนิพนธ์, The ruling game, สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย, วิ่งดีกับครูดิน, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, Capitalism Magic Thailand (เทวา มนตรา คาถา เกจิ), the Last Mughal, Loveable japan และชุดของพรีเมียมลายจากศิลปิน พิชัย แก้ววิชิต

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ห้องรับรองที่ชั้น 1 และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กล่าวว่า กราบบังคมทูลฯว่า หนังสือ ‘ในกำแพงแก้ว’ ที่พิมพ์ครั้งนี้ เป็นหนังสือที่เคยพิมพ์เมื่อ 15 ปีมาแล้ว เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มติชนนำมาพิมพ์ โดยปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงการจัดทำรูปเล่มหนังสือ สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการตัวหนังสือชัดเจน มีคุณภาพ อ่านง่าย ตัวโต มีภาพประกอบ พระองค์ท่านรับสั่งถึงหนังสือเล่มอื่นๆ ที่สำนักพิมพ์มติชนทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมรับสั่งด้วยว่าการทำหนังสือที่อ่านง่ายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้อ่าน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 จัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยช่วง 3 วันแรก เปิดบริการถึงเที่ยงคืน ส่วนวันที่ 2-9 เมษายน เปิดบริการเวลา 10.00 – 21.00 น.

สำหรับบรรยากาศในวันแรก มีประชาชนสนใจเข้าเลือกซื้อหนังสือภายในงานคับคั่ง ขณะที่บูธสำนักพิมพ์มติชนมีผู้สนใจเลือกซื้อหนังสือจำนวนมากตั้งแต่เริ่มเปิดงาน

Leave a Reply