Author: Editorial

this-superyacht-will-sail-the-world-with-its-39-apartment-owners
Thailand

This Superyacht Will Sail the World with Its 39 Apartment Owners

Somnio เรือยอทช์ที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากความยาวและปริมาตรบทความ: LuxuoTH ภาพ: Winch Design [ English ] Somnio เป็นคำในภาษาลาตินที่แปลว่า “ฝัน” ซึ่งก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับเรือยอทช์ขนาดใหญ่ยักษ์ลำนี้ที่ยาวถึง 222 เมตรและมีระวางน้ำหนักถึง 33,500 ตัน ความพิเศษของ Somnio ก็คือว่าบนเรือลำนี้จะมีอพาร์ทเมนท์ระดับหรูจำนวน 39 ห้องเพื่อนำพาเจ้าของห้องออกเดินทางท่องไปยังสถานที่ต่างๆ ในโลกอย่างต่อเนื่อง…